Menu

Sobota 30.05.2015

Dobre Praktyki

Statystyki

Ilość odwiedzin: 161886

REKRUTACJA

Trwa rekrutacja do klas pierwszych gimnazjum
na rok szkolny 2015/2016.

Po raz pierwszy prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru poprzez stronę: http://nabor.pcss.pl/zamosc

 

Na stronie tej można zapoznać się z naszą ofertą odukacyjną,
znajdują się tam również szczegółowe instrukcje wypełniania wniosków i zgłoszeń.
Wypełnione ZGŁOSZENIE
(dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły)
lub WNIOSEK (dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły)
należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Rekrutacja zakończy się 29 maja 2015 r.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub drukarki mogą zgłosić się do sekretariatu szkoły,
by pobrać papierowe wersje dokumentów.

Zapraszamy do zapoznania się i odwiedzenia naszej strony. Szczegółowe informacje w dziale Rekrutacja.

STYPENDIA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy po odbiór decyzji dotyczących stypendiów szkolnych

od 20.05.2015 r. w pokoju nr 106 (na terenie gimnazjum)

Wypłata nastąpi w dniach 20.05.2015 – 30.06.2015 r.

w pokoju nr 106 (na terenie gimnazjum) w godz. 9:00 – 15:00

Wiadomości

 • Jesteśmy Szkołą Sukcesu

   

   

   

   

   

   

  Sukces nie jest metą, do której się biegnie,  lecz nastawieniem w duchu którego, podejmuje się podróż życia

  Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu otrzymało tytuł Szkoły Sukcesu przyznany przez Prezydenta Miasta Zamość Marcina Zamoyskiego, w dowód uznania osiągnięć w nauczaniu i uzyskania wysokiego wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej.

 • Nauczamy najefektywniej w Zamosciu

  rys.1 EWD w części matematyczno-przyrodniczej       

  Źródło: http://2013.ewd.edu.pl/aktualnosci/EWD-gimnazja.pdf

  Nauczamy najefektywniej w Zamosciu!

  Zespół prowadzący badania nad Edukacyjną Wartością Dodaną przy Instycie Badań Edukacyjnych, opublikował wyniki przedstawiające najnowsze wskaźniki EWD dla szkół.

 • Ubezpieczenie

  Uczniów ubezpiecza FIRMA Ubezpieczeniowa –  GOTHAER

  Wysokość składki: 27,00 zł - pierwsze dziecko z rodziny, pozostałe 50% składki

  Suma ubezpieczenia: 12.000,00 zł

  Ubezpieczenie obejmuje szatnie szkolne.

  Wpłaty u wychowawców klas do 26 września 2014 r.

 • Stypendium szkolne

  Termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015

  ustala się do dnia 15 września 2014 r.

  Wnioski można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Zamość lub na naszej stronie w dziale Dla rodziców -> Stypendium

  Składanie wniosków w pokoju 106 - I piętro na terenie gimnazjum

 • Początek roku szkolnego

  Rozpoczęcie roku szkolnego
  dnia 01 września 2014 r.

  gimnazjum
  klasy I - III - o godz. 9:00

  ------------------------------------
  szkoła podstawowa
  klasy IV - VI - godz. 8:30
  klasy I-III - godz. 10:00

  ------------------------------------
  List okolicznościowy Rzecznika Praw Dziecka, Pana Marka Michalaka skierowany do uczniów:
  http://brpd.gov.pl/sites/default/files/list_2014_08_26.pdf

 • Wyprawka szkolna

  06.08.2014

  Termin składania wniosków

  o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015 Zarządzeniem Nr 165/2014 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 5 sierpnia 2014 r.

  ustala się do dnia 5 września 2014 r.

  Wnioski należy składać w pokoju nr 106 (I piętro na terenie gimnazjum)

 • Wykaz podręczników

  Dla zainteresowanych:

  Wykaz podręczników na nowy rok szkolny 2014/2015 w dziale Dokumenty w zakładce Wykaz podręczników :)
   

 • Informacje dla rodziców – Wakacje 2014

  Szanowni Państwo  
  Dla około 380 tys. uczniów z województwa lubelskiego 28 czerwca 2014 r. rozpoczną się wakacje, które potrwają do 31 sierpnia 2014 roku. W celu zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku podjęto następujące działania: 1. Każda forma wypoczynku dla dzieci i młodzieży powinna być zgłoszona kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na miejsce siedziby organizatora. 2. Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło elektroniczną bazę wypoczynku, która daje Państwu możliwość sprawdzenia następujących danych: informacji o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku. Tego rodzaju rozwiązanie umożliwia przede wszystkim rodzicom - zamierzającym wysłać dzieci na obóz czy kolonie - sprawdzenie wiarygodności ich organizatora. Baza jest dostępna na stronie: wypoczynek.men.gov.pl. Po otwarciu powyższej strony należy wybrać co najmniej dwa kryteria, aby uzyskać informację (np. województwo organizatora i powiat miejsca wypoczynku). 3. W Kuratorium Oświaty w Lublinie funkcjonuje całodobowy telefon interwencyjny dotyczący wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa lubelskiego: 781701533 W przypadku, gdy będziecie mieli Państwo uwagi do organizacji wypoczynku z powodu np. braku zapewnienia właściwej opieki, bądź bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, można je zgłaszać telefonując pod niżej wymienione numery telefonów: • Kuratorium Oświaty w Lublinie tel. 815385269 (Sebastian Płonka) dla wypoczynku zorganizowanego na terenie powiatów: janowskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, opolskiego puławskiego, ryckiego, świdnickiego oraz Miasta Lublin • Oddział Zamiejscowy w Białej Podlaskiej tel. 833420597 (Anna Maria Borowska) dla wypoczynku zorganizowanego na terenie powiatów: bialskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego oraz Miasta Biała Podlaska • Oddział Zamiejscowy w Chełmie tel. 82 563 19 60 wew. 27 (Barbara Wnuk)  dla wypoczynku zorganizowanego na terenie powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego, włodawskiego oraz Miasta Chełm • Oddział Zamiejscowy w Zamościu tel. 846386936 (Anna Drawdzik) dla wypoczynku zorganizowanego na terenie powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego oraz Miasta Zamość. Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie i oddziałach przyjmują uwagi w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30 4. Kuratorium Oświaty współdziała ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi administracji rządowej i samorządowej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w czasie ferii letnich. Kuratorium Oświaty współpracuje w szczególności z: • Policją (tel. 815354880) – kontrola stanu technicznego autokarów i pojazdów przewożących dzieci do miejsc wypoczynku, kontrola trzeźwości kierowców; • Inspekcją Transportu Drogowego ( tel. 817406971 do 73) – kontrola stanu technicznego i wyposażenia autokarów przewożących dzieci i młodzież; • Państwową Strażą Pożarną (tel. 815351220) – przekazywanie informacji na temat wypoczynku zlokalizowanego na terenie określonego powiatu, sprawdzanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w miejscach wypoczynku, prowadzenie działań edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego wypoczynku, prowadzenie działalności profilaktycznej w sprawie bezpieczeństwa na akwenach wodnych;
  • Państwową Inspekcją Sanitarną (tel. 815334158) – przekazywanie informacji na temat wypoczynku zlokalizowanego na terenie określonego powiatu, sprawdzanie pod względem sanitarno-epidemiologicznym obiektów i placówek wypoczynku, prowadzenie działań informacyjnych; • Inspekcją Nadzoru Budowlanego – kontrola stanu technicznego obiektów i placówek wypoczynku pod względem wymogów prawa budowlanego (zgodnie z podziałem terytorialnym).

 • Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

  dnia 27 czerwca 2014 r.

  gimnazjum
  klasy III - godz. 8:00
  klasy I i II o godz. 8:30

  szkoła podstawowa
  klasy VI - godz. 8:00
  klasy I-V - godz. 9:00

  Uroczysta Msza św. na zakończenie roku szkolnego

  w czwartek 26 czerwca 2014 r. o godz. 9:00 w Kościele Katedralnym

Życzenia Wielkanocne

Niech nadchodząca Wielkanoc

przyniesie wszystkim dużo radości i szczęścia

oraz będzie doskonałą okazją do spędzenia wspaniałych chwil

w gronie rodziny.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Wiadomości

Kontakt

 • Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów
  ul. Peowiaków 30A
  22-400 Zamość
 • 84 638 50 47 - sekretariat
  84 638 07 30 - sekretariat
  84 638 07 31 - fax
  84 638 07 32 - kadry
  84 638 07 33 - dyrektor
  84 638 07 34 - pedagog/ psycholog
  84 638 07 36 - kierownik gospodarczy
  84 638 07 37 - zastępcy dyrektora
  84 638 07 39 - gabinet logopedy
  84 638 07 42 - pielęgniarka szkolna
  84 638 07 46 - główny księgowy

Galeria zdjęć